Drone Fotografie

Valkyrie Video Producties vliegt via het UTM systeem van UTM Europe. Zowel handmatig als autonoom via een vluchtplan. Hierdoor zullen we altijd vliegen volgens de lokaal geldende regels en volgens de wensen van postcode/huisnummer bewoners en perceeleigenaren. We vliegen dus veilig en maatschappelijk geaccepteerd. De mogelijke overlast zal tot een minimum beperkt worden.